Linia Autobusowa Piastów

NOWY rozkład jazdy linii autobusowej P-1 w Piastowie ważny od 02.01.2017 r. —> kliknij, aby pobrać.

linia autobusowa Piastów

CENNIK BILETÓW I OPŁAT:

1) BILETY JEDNORAZOWE:

 • normalny 2 zł
 • ulgowy 1 zł

Bilet jednorazowy upoważnia do jednorazowego przejazdu pomiędzy dowolnymi przystankami w ramach jednego kursu (niedopuszczalne jest pozostawanie w autobusie pomiędzy kursami na postoju i kontynuowanie jazdy z tym samym biletem).

2) BILETY MIESIĘCZNE:

 • normalny 60 zł
 • ulgowy 30 zł

Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom do lat 6 oraz młodzieży szkolnej i studenckiej na podstawie ważnych legitymacji.

Informacje dla pasażerów oraz możliwość zakupu biletów miesięcznych dostępne są w naszym biurze: ul. Harcerska 30 lok. 24A w Piastowie w dni powszednie w godzinach 8:30-16:30. Przy zakupie należy podać następujące dane pasażera: imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo przy zakupie biletu normalnego – numer dowodu osobistego, a przy zakupie biletu ulgowego – okazać ważną legitymację lub w przypadku dzieci do lat 6 dokument potwierdzający wiek dziecka.

3) PRZEWÓZ RZECZY I ZWIERZĄT:

 • Przewóz bagaży, których łączny wymiar przekracza 150cm opłata 2 zł
 • Przewóz zwierząt 2 zł

4) OPŁATY POZOSTAŁE:

 • opłata za brak ważnego biletu 100 zł
 • opłata za brak ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi 80 zł
 • opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 300 zł
 • opłata manipulacyjna 10 zł
 • opłata za zanieczyszczenie autobusu 100 zł

Uprzejmie informujemy, że do kontroli biletów upoważniony jest kierowca, który nie musi okazać żadnego dokumentu oraz firmy rewizorskie, posiadające ważną legitymację z pieczątką firmy MK-2.

Linia autobusowa P-1 jest dofinansowana przez Miasto Piastów. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie urzędu miasta – linia autobusowa P-1 .