Permissions

We have all required documents and permissions to offer passenger transport on national and European markets (see below).

 • certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie
  drogowym osób nr 01016/F3/03
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób nr 0045001 i
  0024080
 • licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób
  autokarem lub autobusem nr OU-002796
 • zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie
  drogowym nr 0001/09, BZ-II-3/088/RS/09, BZ-II-3/086/RS/09, ZTM/ND/214/2010,
  1/2010, 0000046, 0000804.

 

certyfikat1 licencjakraj1 licencja_miedzynarodowy_przewoz1 zezwolenie_przewozy_Ursus1