Linia Autobusowa Piastów

Rozkład jazdy ważny od 02.01.2013 r. —> kliknij, aby pobrać.

CENNIK BILETÓW I OPŁAT:

1) BILETY JEDNORAZOWE:

 • normalny 2 zł
 • ulgowy 1 zł

2) BILETY MIESIĘCZNE:

 • normalny 60 zł
 • ulgowy 30 zł

Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom do lat 6 oraz młodzieży szkolnej i studenckiej na podstawie ważnych legitymacji.

Informacje dla pasażerów oraz możliwość zakupu biletów miesięcznych dostępne są w biurze: ul. Harcerska 30 lok. 24A, Piastów w dni powszednie w godzinach 8:30-16:30. Przy zakupie należy podać następujące dane pasażera: imię, nazwisko, adres oraz dodatkowo przy zakupie biletu normalnego – numer dowodu osobistego, a przy zakupie biletu ulgowego – okazać ważną legitymację lub w przypadku dzieci do lat 6 dokument potwierdzający wiek dziecka.

3) PRZEWÓZ RZECZY I ZWIERZĄT:

 • Przewóz bagaży, których łączny wymiar przekracza 150cm opłata 2 zł
 • Przewóz zwierząt 2 zł

4) OPŁATY POZOSTAŁE:

 • opłata za brak ważnego biletu 150 zł
 • opłata za brak ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi 120 zł
 • opłata za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny 300 zł
 • opłata manipulacyjna 15 zł
 • opłata za zanieczyszczenie autobusu 100 zł

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB —> kliknij, aby pobrać.